I. Bendrosios nuostatos
1. Airspot.lt elektroninė parduotuvė priklauso Airspot UAB (įmonės kodas 304928921, adresas Vyšnelių 2-oji g. 14A, Vairos k., tel. +370 607 75412). Internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Airspot.lt Parduotuvėje.
2. Airspot.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams, atliekantiems užsakymą šioje Parduotuvėje.
3. Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.
 4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją, kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

II. Privatumo politika
1. Norėdamas užsisakyti prekes iš Parduotuvės, Klientas turi įvesti reikiamą informaciją, kuri yra nurodoma registracijos formoje. Visi pažymėti privalomi laukai yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui. Parduotuvė savo ruožtu patvirtina, jog registracijos faktas nereiškia, kad Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus būtinus prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti Parduotuvės informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
2. Klientui užsakant prekes, nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti pristatymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
3. Užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes Klientas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Klientui atskleidus savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4. Susipažindamas su Taisyklėmis arba atsiradusiame informaciniame lange paspaudęs „Sutinku“, Klientas patvirtina, jog yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
5. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
1. Apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje, Klientas pasirenka norimas prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai, kaip tai nurodyta šių Taisyklių II dalies 1 punkte.
3. Toliau Klientas pasirenka vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų, prekių pristatymo būdą bei kainą.
4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Prieš išsiunčiant užsakymą Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra. Prieš patvirtindamas užsakymą, Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis. 
5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tokia sutartis laikoma vykdytina nuo momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo teikėjo apie sėkmingai įvykdytą atsiskaitymą už prekes.
6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
7. Parduotuvė, gavusi pranešimą, jog Klientas atliko užsakymo apmokėjimą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
9. Visais atvejais laikoma, jog pateikdamas užsakymą Klientas yra susipažinęs ir sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis ir kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
10. Tokia sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas
1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos jos aprašyme.
2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma, dydžiu ar kitais parametrais gali netiksliai atitikti realios prekės nurodytus parametrus dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
3. Klientas, elektroniniu būdu pateikdamas užsakymą Parduotuvėje, įsipareigoja už prekes sumokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.
5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o Parduotuvė įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti (jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės). Parduotuvei per protingą, su Klientu suderintą terminą trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes, atitinkančias kiekvienos prekės aprašyme nurodytą informaciją.
6.2. Parduotuvė įsipareigoja perduoda Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį.
6.3. Parduotuvė prie kiekvienos prekės nurodo pristatymo laiką, todėl Klientas turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus pristatymo terminus.
6.4. Parduotuvė įsiparegoja nurodyti visą su preke ir jos pristatymu susijusią informaciją bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių nepavyksta tinkamai atlikti pateikto užsakymo.
6.5. Prekės atsižvelgiant į jų pobūdį pristatomos tinkamai supakuotos.

V. Prekių grąžinimas
1. Perkant parduotuvėje Airspot.lt, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei suteikiama 14 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos. Atkreipiame dėmesį, jog vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių 2 skyriaus 17 straipsniu elektronikos prekės yra nekeičiamos ir negrąžinamos.
2. Norint grąžinti tinkamos kokybės prekę, prašome susisiekti el. paštu Liutauras@airspot.lt, laiške nurodant grąžinimo priežastį ir pateikiant pirkimą įrodantį dokumentą. Įsipareigojame ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti rašytinį atsakymą. Grąžinama tinkamos kokybės prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis, bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. 
3. Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams, nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikiu.
4. Norėdami grąžinti netinkamos kokybės prekę, atlikite tuos pačius 2 punkte išvardintus žingsnius.

VI. Apmokėjimo tvarka ir terminai
1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo interneto banku, pavedimu ar Paysera sistema.
2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

VII. Prekių pristatymas
1. Parduotuvė įsipareigoja prie kiekvienos prekės nurodyti pristatymo terminą. Kilus su pristatymu susijusiems nesklandumams, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti geriausią suderintą sprendimą.
2. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į Parduotuvę tik tuo atveju, jeigu nuo pristatymo termino pabaigos praėjo daugiau nei 24 valandos.
3. Parduotuvėje užsakytos prekės pristatomos: kurjerio paslauga.4. Užsakydamas prekes Klientas įsipareigoja nurodyti tikslią ir teisingą prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.

5. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog pristatytoje siuntoje nėra viso užsakytų prekių kiekio ar kitus prekių trūkumus, Klientas privalo nedelsiant apie tai informuoti Parduotuvę.

VIII. Kitos nuostatos
1. Visi pranešimai Parduotuvei teikiami elektroniniu paštu Liutauras@airspot.lt arba telefonu Nr. +370 668 38876.